Zdalne Obozy Letnie

 

LATO 2024


Zdalne Obozy Letnie

ADRESACI

Zdalne Obozy są adresowane do uczniów klas 7, 8 szkoły podstawowej oraz uczniów liceum, którzy są zainteresowani matematyką i którzy przygotowują się aktualnie

lub chcą przygotować do startu w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów

lub Olimpiadzie Matematycznej.

 

OPIS OBOZÓW

 

Zajęcia odbywają się na 3 poziomach zaawansowania.

 

Zajęcia odbywają się przez 4 kolejne dni w końcu sierpnia lub na początku września.

Każdego dnia uczestnicy otrzymują zestaw zadań w formie konkursu do samodzielnego rozwiązania

oraz listę zadaniową na dany dzień . Skany rozwiązań uczestnicy przesyłają do prowadzącego i otrzymują recenzję swoich rozwiązań. Każdego dnia odbywa się jeden wykład tematyczny. Po południu odbywa się spotkanie, w czasie którego omawiane są przez uczestników i prowadzącego rozwiązania zadań konkursowych oraz  rozwiązania zadań z  listy zadaniowej.

 

 

FORMA ZAJĘĆ

 

Zajęcia zdalne odbywają się na platformie zoom.

 

Warsztaty będą oparte na wspólnej pracy uczestników z prowadzącym

oraz na samodzielnej pracy uczestników w domu.

Po każdych zajęcia uczestnicy otrzymują zapis przeprowadzonych zajęć w postaci pliku pdf.

 

 

 

CO JEST POTRZEBNE?

 

Aby uczestniczyć w zajęciach uczestnicy powinni mieć łącze internetowe, pozwalające na swobodne połączenie, które nie będzie przerywane.

Warunkiem koniecznym udziału w zajęciach jest posiadanie włączonej kamery i mikrofonu, aby można było się sprawnie komunikować zarówno z prowadzącym, jak i pozostałymi uczestnikami zajęć.

Zajęcia nie będą rejestrowane.

 

 

OPIS POZIOMÓW ZAJĘĆ

 

Obóz OMJ dla początkujących

Warsztaty adresowane są do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych, którzy chcą rozpocząć przygotowania się do udziału w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów w roku 2024/25. Na zajęciach będą omawiane metody pozwalające uzupełnić konieczną do startu w OMJ wiedzę z zakresu szkoły podstawowej oraz poznać typowe zagadnienia olimpijskie.

Grupa będzie liczyć od 15 do 25 osób.

 

Obóz OMJ/OM dla początkujących

Zajęcia są adresowane do uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy startowali już w OMJ

oraz uczniów 1, 2 klasy liceum, którzy chcą rozpocząć starty w Olimpiadzie Matematycznej i mają opanowaną wiedzę z poziomu II etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów

lub wiedzę z zakresu klasy 1 szkoły średniej.

Grupa będzie liczyć od 15 do 25 osób.

 

Obóz OM 

Zajęcia są adresowane do uczniów, którzy są w trakcie przygotowania do udziału

w Olimpiadzie Matematycznej.

Uczestnicy tych zajęć powinni opanowaną wiedzę z poziomu

finału Olimpiady Matematycznej Juniorów

lub wiedzę z zakresu klasy 2 szkoły średniej.

Grupa będzie liczyć od 15 do 25 osób.

 

 

Wszystkie zajęcia poprowadzi

dr Jacek Dymel

 

TERMINY

 

Zdalny Obóz OMJ dla początkujących:

2- 5 września 2024.

Zdalny Obóz OMJ/OM dla początkujących

26-29 sierpnia 2024.

Zdalny Obóz OM

26-29 sierpnia 2024. 

 

HARMONOGRAM

 

Harmonogram dnia Zdalny Obóz OMJ dla początkujących (2-5 września 2024):

Dnia poprzedzającego zajęcia zostanie wysłana przez prowadzącego lista zadań, które będą rozwiązywane następnego dnia.

17.00-20.00   Zajęcia na platformie zoom. W trakcie zajęć 15-minutowa przerwa.

 

Harmonogram dnia Zdalny Obóz OMJ/OM dla początkujących (26-29 sierpnia 2024)

8.30 - 9.30       Wykład z jednego tematu olimpijskiego (na platformie zoom)

9.45                  Przesłanie zadań przez prowadzącego.

10.00 - 14.00  Rozwiązywanie zadań w domu przez uczestników.

14.00-16.00     Przesyłanie rozwiązań przez uczestników.

16.30-18.00     Zajęcia na platformie zoom.

 

Harmonogram dnia Zdalny Obóz OM (26-29 sierpnia 2024)

10.00 - 11.00 Wykład z jednego tematu olimpijskiego

11.15                Przesłanie zadań przez prowadzącego.

11.30 - 15.30   Rozwiązywanie zadań w domu przez uczestników.

15.30-18.00     Przesyłanie rozwiązań przez uczestników.

18.30-20.00     Zajęcia na platformie zoom.

 

 

KOSZT

 

Zdalny Obóz OMJ (10h zajęć): 600 

Zdalny Obóz OMJ/OM (10h zajęć): 600 

Zdalny Obóz OM  ( 10h zajęć):  600 

 

ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy.