Warsztaty Olimpijskie OMJ dla Nauczycieli

 

Zapraszamy na bezpłatne Warsztaty Olimpijskie dla Nauczycieli na temat technik rozwiązywania zadań  Olimpiady Matematycznej Juniorów i Olimpiady Matematycznej

 

Tematyka zajęć: Olimpijskie zadania na ekstremum.

Na zajęciach omówione zostaną metody rozwiązywania zadań z OMJ i OM, w których wykorzystuje elementy najmniejsze lub największe.

 

Zajęcia poprowadzi dr Jacek Dymel

Internetowe 

Warsztaty Olimpijskie OMJ

dla nauczycieli

Zapraszamy na internetowe  

Matematyczne Warsztaty Olimpijskie

Zdalne Obozy Olimpijskie

 

Zajęcia są adresowane do uczniów szkół podstawowych  i szkół średnich pragnących przygotować się do Olimpiady  

Matematycznej Juniorów lub

Olimpiady Matematycznej  

w  roku 2024/25.

4-dniowe Obozy będą się odbywać:

w sierpniu i wrześniu 2024 roku.

 

 

Zajęcia poprowadzi

dr Jacek Dymel.

 

 Czytaj dalej 

 

Warsztaty Olimpijskie

 

Zajęcia są adresowane do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich pragnących przygotować się do Olimpiady

Matematycznej Juniorów lub

Olimpiady Matematycznej

w roku 2024/25.

12-tygodniowe Warsztaty będą się odbywać:

   od września do grudnia 2024 roku.

 

 

Zajęcia poprowadzi

dr Jacek Dymel.

 

 Czytaj dalej 

 

Warsztaty przed II i III etapem OMJ i OM

Zajęcia są adresowane do uczniów szkół podstawowych oraz średnich, którzy biorą udział w II lub III etapie Olimpiady

Matematycznej Juniorów lub

Olimpiady Matematycznej

w roku 2024/25.

Warsztaty będą się odbywać  

w styczniu, lutym, marcu 2024 roku.

 

Zajęcia poprowadzi

dr Jacek Dymel.

 

 Czytaj dalej