SPIS PUBLIKACJI DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH

 

 • Praca zbiorowa pod redakcją K. Piórek Opowieści matematyczne. Materiały dydaktyczne dla uczniów gimnazjum i liceum –   Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2001.

 • Jacek Dymel, Michał Niedźwiedź, Polish Mathematical Olympiad Teenagers, Mathematics Competitions, Canberra, 2007.

 • Jacek Dymel, Paweł Kwiatkowski, Tomasz Szymczyk, Ewa Wierdak,    IV Warsztaty Matematyczne, Kraków 2007.

 • Jacek Dymel, Michał Niedźwiedź, Waldemar Pompe – I Olimpiada Gimnazjalistów, Wydawnictwo Omega, Kraków, 2008.

 • Jacek Dymel, Michał Niedźwiedź, Waldemar Pompe – II Olimpiada Gimnazjalistów, Wydawnictwo Omega, Kraków, 2009

 • Jacek Dymel, Michał Niedźwiedź, Joanna Ochremniak, Waldemar Pompe – III Olimpiada Gimnazjalistów, Wydawnictwo Omega, Kraków, 2009.

 • Jacek Dymel – Wzory skróconego mnożenia, Wydawnictwo Omega, Kraków, 2010.

 • Jacek Dymel – O uczniach, problemach i rozwiązaniach, Matematyka. Społeczeństwo. Nauczanie, 2011.

 • Jacek Dymel, Michał Niedźwiedź – Czworościan i kule, Delta, nr 4, 2011.

 • Jacek Dymel – Konkursy i olimpiady matematyczne w Polsce, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, biuletyn, Warszawa 2011.

 • Jacek Dymel, Kinga Gałązka, Marek Kordos, Małgorzata Mikołajczyk, Stefan Mizia, Krzysztof Omiljanowski, Michał Śliwiński, Piotr Zarzycki, Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik nauczyciela matematyki, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.

 • Jacek Dymel, Warsztaty Matematyczne V LO. Rabka 2014, Kraków, 2014.

 • Jacek Dymel, Warsztaty Matematyczne V LO. Rabka 2015, Kraków, 2016.

 • Jacek Dymel, O zastosowaniach Combinatorial Nullstellensatz w pracy z olimpijczykami, Prace Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, nr 3, Kraków, 2016.

 • Jacek Dymel, Warsztaty Matematyczne V LO. Rabka 2016, Kraków, 2017.

 • Jacek Dymel, O zastosowaniach Combinatorial Nullstellensatz, Delta, nr 07, 2017.

 • Jacek Dymel, Combinatorial Nullstellensatz w teorii liczb, Delta, nr 09, 2017.

 • Jacek Dymel, Warsztaty Matematyczne V LO. Rabka 2017, Kraków, 2018.

 • Jacek Dymel, Warsztaty Matematyczne V LO. Rabka 2018, Kraków, 2019.

 

SPIS PUBLIKACJI DLA MATURZYSTÓW

 

 • Jacek Dymel, Elżbieta Brodzik, Katarzyna Piórek Matura 2002, Wydawnictwo Idea, Kraków, 2001.

 • Jacek Dymel, Grażyna Etgens, Katarzyna Piórek Matematyka dla każdegozbiór zadań do Nowej Matury, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2001

 • Jacek Dymel, Grażyna Etgens, Katarzyna Piórek, Program nauczania matematyki: Sztuka matematyki, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2002.

 • Jacek Dymel, Grażyna Etgens, Katarzyna Piórek, Zbiór zadań dla klasy I,   Wydawnictwo Znak, Kraków, 2002.

 • Jacek Dymel, Grażyna Etgens, Katarzyna Piórek, Zbiór zadań dla klasy II,   Wydawnictwo Znak, Kraków, 2003.

 • Jacek Dymel, Grażyna Etgens, Katarzyna Piórek, Zbiór zadań dla klasy III, wydawnictwo Znak, Kraków, 2004.

 • Przewodnik dla nauczyciela, klasa I – praca zbiorowa, redakcja: Jacek Dymel, Grażyna Etgens, Katarzyna Piórek, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2002.

 • Scenariusze lekcji dla klasy II – praca zbiorowa, redakcja: Jacek Dymel, Grażyna Etgens, Katarzyna Piórek, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2003.

 • Jacek Dymel, Katarzyna Piórek, Matura 2005. Matematyka – wydawnictwo Idea, Kraków, 2004.

 • Jacek Dymel – artykuł: O godzeniu sprzeczności, Matematyka w Szkole, Czasopismo dl anuczycieli szkół średnich, 2007.

 • Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik nauczyciela matematyki.  Praca zbiorowa pod redakcją M. Mikołajczyk

Jacek Dymel, artykuły: Uczeń zdolny pod katedrą, Kółko olimpijskie, Warsztaty olimpijskie, Uczniowskie prace badawcze z matematyki, Biblioteczka olimpijczyka , Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, 2012.

 • Barbara Andrzejewska, Agnieszka Borowska, Wiktor Bartol, Henryk Dąbrowski, Jacek Dymel, Anna Kleinschmidt, Marzena Mazur, Teresa Pypeć, Leszek Sochański, Edward Stachowski Egzamin maturalny. Matematyka. Poziom podstawowy. Zbiór zadań. Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2015.

 • Barbara Andrzejewska, Agnieszka Borowska, Wiktor Bartol, Henryk Dąbrowski, Jacek Dymel, Anna Kleinschmidt, Marzena Mazur, Teresa Pypeć, Leszek Sochański, Edward Stachowski Egzamin maturalny. Matematyka. Poziom rozszerzony.. Zbiór zadań. Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2015.

 

STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ OLIMPIJSKICH Z MATEMATYKI

 

Książka adresowana jest do uczniów uzdolnionych matematycznie i nauczycieli matematyki gimnazjów i liceów. W książce zostały opisane wybrane strategie pomagające rozwiązywać zadania z Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Spis treści:

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne procesu rozwiązywania zadań.

Rozdział 2. Strategie dowodzenia nierówności.

Rozdział 3. Strategie rozwiązywania zadań z geometrii.

Rozdział 4.

- Liczby zespolone w zadaniach olimpijskich z  geometrii,

- Wzory skróconego mnożenia,

- Przydatne twierdzenie: (a - b) dzieli (f(a) - f(b)),

- Wielomiany symetryczne,

- O zastosowaniach Combinatorial Nullstellensatz.

Rozdział 5. Propozycje zmian w olimpiadzie oraz subiektywny przegląd literatury dla olimpijczyków