Prowadzący zajęcia:

JACEK DYMEL

 

W zawodzie nauczyciela pracuję od 31 lat. Pracowałem w kilku liceach krakowskich, a obecnie uczę matematyki w V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie. Prowadzę zajęcia w dwóch typach klas objętych patronatem UJ: w klasie G matematyczno-fizycznej i klasie E matematyczno-algorytmicznej.

 

Od początku swojej pracy zawodowej szczególnie interesuje mnie praca z uczniem uzdolnionym matematycznie. Jestem jednym z założycieli Olimpiady Matematycznej Juniorów, byłem pierwszym ogólnopolskim koordynatorem Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów i przez kilkanaście lat byłem przewodniczącym Komitetu Okręgowego OMJ w Krakowie. Byłem opiekunem ponad 300 finalistów i laureatów Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Matematycznej Juniorów i Olimpiady Matematycznej, wychowawcą kilkudziesięciu medalistów międzynarodowych olimpiad i zawodów matematycznych.

 

 W 2015 roku otrzymałem tytuł honorowy Profesora Oświaty. Jestem autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych i książek adresowanych do olimpijczyków i maturzystów. W 2010 roku obroniłem doktorat pod tytułem Analiza trudności zadań Olimpiady Matematycznej.

 

Akademia Matematyki jest prowadzona przez Akademia Matematyki Jacek Dymel,  z siedzibą w Krakowie, ul. Łokietka 154o/4 31-334 Kraków, NIP: 6781767075, REGON: 368079692, www.akademat.edu.pl