Matematyczne Warsztaty 
Olimpijskie przed II etapem 
OMJ i OM 

ADRESACI

Warsztaty są adresowane do uczniów klas 7, 8 szkoły podstawowej oraz uczniów liceum, którzy są zainteresowani matematyką i którzy przygotowują się aktualnie

do udziału w II etapie  Olimpiady Matematycznej Juniorów

 lub Olimpiady Matematycznej.

 

OPIS WARSZTATÓW

 

Zajęcia zdalne odbywają się na platformie zoom.

 

Zdalne Warsztaty przed finałem OMJ

 

Warsztaty adresowane są do uczniów szkół podstawowych, którzy będą uczestnikami finału Olimpiady Matematycznej Juniorów w roku 2022/23.

Przed każdymi z trzech spotkań uczestnicy Warsztatów otrzymają zestaw 5 zadań konkursowych, które w czasie 3 godzin uczestnicy będą rozwiązywać samodzielnie w domu. Rozwiązania przesłane prowadzącemu zostaną ocenione zgodnie z zasadami obowiązującymi na finale OMJ. W czasie zajęć rozwiązania zaproponowane przez uczestników zostaną omówione.

Na zajęciach odbędzie się także wykład z wybranej metody olimpijskiej.

Grupa będzie liczyć od 20 do 30 osób.

 

Harmonogram jednego dnia Warsztatów:

9.00 Przesłanie uczestnikom zadań Próbnego III etapu OMJ

10.00-13.00 Samodzielne rozwiązywanie zadań w domu

13.00-13.30 Przesyłanie rozwiązań do prowadzącego

16.30-19.30 Omówienie na platformie zoom zadań Próbnego III etapu oraz 

wykład tematyczny (w czasie zajęć 20 minutowa przerwa) 

 

Zajęcia już odbyły się.

 

Zajęcia poprowadzi

dr Jacek Dymel

 

Zdalne Warsztaty przed II etapem OMJ - grupa 1

 

Warsztaty adresowane są do uczniów szkół podstawowych, którzy będą uczestnikami II etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów w roku 2022/23.

Zajęcia dedykowane dla tych uczestników II etapu OMJ, którzy dopiero

w tym roku rozpoczęli swoją przygodę z OMJ. 

Przed każdymi z czterech spotkań uczestnicy Warsztatów otrzymają zestaw 5 zadań konkursowych, które odpowiadają zestawowi zadań II etapu OMJ. Uczestnicy w czasie 3 godzin będą rozwiązywać zestaw samodzielnie w domu. Rozwiązania przesłane prowadzącemu zostaną ocenione zgodnie z zasadami obowiązującymi na II etapie OMJ. W czasie zajęć zostaną omówione rozwiązania zadań.

Na zajęciach odbędzie się także wykład z wybranej metody olimpijskiej.

Grupa będzie liczyć od 20 do 30 osób.

 

Zajęcia już odbyły się.

 

 

Zdalne Warsztaty przed II etapem OMJ - grupa 2

 

Warsztaty adresowane są do uczniów szkół podstawowych, którzy będą uczestnikami II etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów w roku 2022/23.

Zajęcia dedykowane są dla tych uczestników II etapu OMJ, którzy mają już doświadczenie w rozwiązywaniu zadań OMJ, w szczególności byli w roku szkolnym 2021/22 uczestnikami II etapu lub finalistami OMJ.

Przed każdymi z czterech spotkań uczestnicy Warsztatów otrzymają zestaw 5 zadań konkursowych, które odpowiadają zestawowi zadań II etapu OMJ. Uczestnicy w czasie 3 godzin będą rozwiązywać zestaw samodzielnie w domu. Rozwiązania przesłane prowadzącemu zostaną ocenione zgodnie z zasadami obowiązującymi na II etapie OMJ. W czasie zajęć zostaną omówione rozwiązania zadań.

Na zajęciach odbędzie się także wykład z wybranej metody olimpijskiej.

Grupa będzie liczyć od 20 do 30 osób.

Zajęcia już odbyły się.

 

Zdalne Warsztaty przed II etapem OM 

 

Warsztaty adresowane są do uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy będą uczestnikami II etapu Olimpiady Matematycznej dla licealistów w roku 2022/23. 

Zajęcia są odpowiednie dla uczniów, którzy jeszcze nie byli w finale OM.

 

Przed każdymi z czterech spotkań uczestnicy Warsztatów otrzymają zestaw 3 zadań konkursowych, które odpowiadają zestawowi zadań II etapu OM. Uczestnicy w czasie 5 godzin będą rozwiązywać zestaw samodzielnie w domu. Rozwiązania przesłane prowadzącemu zostaną ocenione zgodnie z zasadami obowiązującymi na II etapie OM. W czasie zajęć zostaną omówione rozwiązania zadań.

Na zajęciach odbędzie się także wykład z wybranej metody olimpijskiej.

Grupa będzie liczyć od 20 do 30 osób.

 

Zajęcia już odbyły się.

 

Wszystkie zajęcia poprowadzi

dr Jacek Dymel

 

 

TERMINY

 

Warsztaty przed II etapem OMJ - grupa 1:       

5, 7, 9, 11 stycznia 2023, godziny: 16.00-18.00.

 

Warsztaty przed II etapem OMJ - grupa 2:       

5, 7, 9, 11 stycznia 2023, godziny: 18.30-20.30

 

Warsztaty przed II etapem OM:                         

6, 7, 8 lutego 2023, godziny: 16.30 - 19.30 (w czasie zajęć przewidziana jest 20-minutowa przerwa)

 

Warsztaty przed finałem OMJ:       

10, 11, 12 marca 2023, godziny: 16.30-19.30 (w czasie zajęć przewidziana jest 20-minutowa przerwa)

 

KOSZT

 

Warsztaty przed II etapem OMJ - grupa 1   450 zł

Warsztaty przed II etapem OMJ - grupa 1:    450 zł

Warsztaty przed II etapem OM:                     450 zł

Warsztaty przed finałem OMJ                               450 zł

 

ZGŁOSZENIA

 

 Zgłoszeń proszę dokonywać poprzez formularze znajdujące się powyżej.